A lyga II vieta: 2020, 2021, 2022, 2023
III vieta: 2013, 2014, 2015, 2017
Futsal I vieta: 2018, 2020
II vieta: 2017, 2019
III vieta: 2022, 2023
I lyga I vieta: 2017, 2019, 2020, 2021, 2023
II vieta: 2014, 2018
III vieta: 2015, 2016, 2022
Merginų elitinė lyga WU17 I vieta: 2022, 2023, 2024
MERGINŲ ELITINĖ LYGA WU15 I vieta: 2021, 2023, 2024
II vieta: 2020
III vieta: 2022
Čempionatas WU13 I vieta: 2019, 2020, 2021, 2022
Žiemos taurė II vieta: 2021
III vieta: 2020, 2022
Čempionatas WU17 I vieta: 2015, 2018, 2019
Čempionatas uždarų patalpų WU17 I vieta: 2017, 2020 Čempionatas WU16 II vieta: 2018
Čempionatas WU15 I vieta: 2019
II vieta: 2017
III vieta: 2016
Čempionatas uždarų patalpų WU15 I vieta: 2020
II vieta: 2017
Čempionatas uždarų patalpų WU13 III vieta: 2018
A lyga II vieta: 2020, 2021, 2022, 2023
III vieta: 2013, 2014, 2015, 2017
Futsal I vieta: 2018, 2020
II vieta: 2017, 2019
III vieta: 2022, 2023
I lyga I vieta: 2017, 2019, 2020, 2021, 2023
II vieta: 2014, 2018
III vieta: 2015, 2016, 2022
Merginų elitinė lyga WU17 I vieta: 2022, 2023, 2024
MERGINŲ ELITINĖ LYGA WU15 I vieta: 2021, 2023, 2024
II vieta: 2020
III vieta: 2022
Čempionatas WU13 I vieta: 2019, 2020, 2021, 2022
Žiemos taurė II vieta: 2021
III vieta: 2020, 2022
Čempionatas WU17 I vieta: 2015, 2018, 2019
Čempionatas uždarų patalpų WU17 I vieta: 2017, 2020
Čempionatas WU16 II vieta: 2018
Čempionatas WU15 I vieta: 2019
II vieta: 2017
III vieta: 2016
Čempionatas uždarų patalpų WU15 I vieta: 2020
II vieta: 2017
Čempionatas uždarų patalpų WU13 III vieta: 2018